کارت ورود:

 

پس از تکمیل ثبت نام به عنوان شخص حقیقی با ورود به کاربری شخصی از قسمت ثبت نام در صفحه اصلی، گزینه آخر (مشاهده کارت شرکت در نمایشگاه ) را زده و کارت خود را که شامل یک اسم و بارکد می باشد پرینت گرفته و برای ورود به دانشگاه همراه داشته باشید.