لینک پنل نمایشگاه کار در جاب ویژن را کلیک کنید سپس برای آگاهی از فرصت‌های شغلی هر کدام از سازمان‌های حاضر در هشتمین نمایشگاه کار روی لوگو آن سازمان کلیک کنید.

پنل فرصت‌های شغلی نمایشگاه کار