برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 چگونه با شغل خود خوشحال باشید
1395-12-01 12:00-14:00
سالن نمایشگاه
0 ریال
256 فایزه اعرابی - هیلا هوشنگی
2 First Job challenge
1395-12-01 14:00-15:00
سالن نمایشگاه
0 ریال
258 جناب آقای شهاب سلطانی زاده
3 digital transformation outlook
1395-12-01 15:00-16:00
سالن نمایشگاه
0 ریال
234 منابع انسانی شرکت ایرانسل
4 ارتباط موثر
1395-12-02 10:00-11:00
سالن نمایشگاه
0 ریال
332 آقای امیر فردوسی زاده
5 آشنایی با رفتار حرفه ای در شروع همکاری
1395-12-02 12:00-14:00
سالن نمایشگاه
0 ریال
369 سرکار خانم پریا اصلانی
6 سمی تئاتر آموزشی مصاحبه استخدامی
1395-12-02 14:00-15:00
سالن نمایشگاه
0 ریال
288 گروه مادیران
7 چگونه مسیر موفقیت شخصی خود را بسازیم
1395-12-02 15:00-16:00
سالن نمایشگاه
0 ریال
325 جناب آقای طبری
8 Employee journey in MTNIRANCELL
1395-12-02 11:00-12:00
سالن نمایشگاه
0 ریال
294 منابع انسانی شرکت ایرانسل
9 بایدها و نبایدها در مصاحبه شغلی
1395-12-03 12:00-14:00
سالن نمایشگاه
0 ریال
464 جناب آقای فرشاد نادری
10 زبان بدن
1395-12-03 14:00-15:00
سالن نمایشگاه
0 ریال
425 جناب آقای محمدمهدی زارعی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.